Het bouwproces (BIM proces)
Het bouwproces is niet het proces van een individu, het is juist een proces waar steeds meer en meer partijen bij betrokken raken. Iedere partij is afhankelijk van de informatie van een ander om een goed gebouw te kunnen ontwerpen, technisch uit te tekenen en uiteindelijk ook op te leveren. Voor de soepele overgang van ontwerp naar uitvoering is gestructureerde informatie noodzakelijk om bouwfouten en faalkosten te vermijden en de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen. Op dit vlak is er dan ook nog veel winst te behalen. In steeds meer bedrijven en instanties worden de processen door informatie gestuurd in een BIM model. Dit brengt vele voordelen met zich mee, zoals meer inzicht en de mogelijkheid sneller te kunnen schakelen bij wijzigingen.

BIM
Een goed opgebouwd model heeft vele voordelen voor u: het is gemakkelijk om informatie te verzamelen uit een model, bijvoorbeeld het bepalen van hoeveelheden als input voor kostenramingen of het vaststellen van de actuele staat van al u vastgoed, als input voor het beheer en onderhoud. Ook beschikt u te allen tijde over gestructureerde, actuele, betrouwbare en complete informatie van uw ontwerp voor het vervolg van uw creatief ontwerpproces.

Verder maakt BIM het mogelijk om nieuwe informatie te genereren. Zo kunnen betrokken partijen (opdrachtgever, ontwerpteamleden, bouwbedrijven, leveranciers, beheerders, onderhoudsbedrijven) in onderlinge afstemming en samenhang informatie genereren en eenduidig koppelen aan de objecten waaruit het bouwwerk bestaat. Om vervolgens analyses uit te voeren om vast te stellen of het bouwwerk en zijn onderdelen geschikt zijn voor het beoogde gebruik en/of doel.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Daarnaast vinden wij dat communicatie een van de belangrijkste factoren is van BIM. Bij vele mensen bestaat het beeld dat een BIM project enkel en alleen bestaat uit één model waaraan alle partijen werken, waarbij iedereen dezelfde software gebruikt en dezelfde kennis en expertise in huis moet hebben. Dit beeld is echter onjuist; iedere partij werkt in haar eigen model met haar eigen software, of het nou Archicad, Revit, Tekla, of welk ander programma dan ook. Informatie wordt overgedragen aan de overige partijen via OpenBIM standaarden zoals IFC, zodat elk ander bedrijf uw model zonder enige problemen in hun eigen software kunnen importeren en de informatie die door u is ingestopt af kan lezen.

Wij kunnen u helpen met de volgende diensten:

  • BIM management en advies
  • BIM-regie met controle en validatie van modellen
  • Opstellen van BIM-protocollen
  • Opstellen van BIM-werkplannen
  • Opbouwen van het BIM-model
  • Verzorging van specifieke BIM-content
  • Koppelen van data aan modellen
  • Inzichtelijk maken van het gehele proces

BIM Basis ILS
Studio Infinite sluit zich aan bij het initiatief om een basis informatie leverings specificatie te hanteren en ondersteunt daarbij de BIM basis ILS en Open BIM. Het BIMLoket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de betrokken beheerorganisaties nauw samen.

Contact
Heeft u interesse in een samenwerking met ons? Of heeft u meer informatie nodig? Neem contact op en kom een keer langs voor een kop koffie!